ชื่อผู้สมัคร: Saran Jenjaturong
ระยะทางที่วิ่ง: km ( ตัวอย่าง : 10.5 )
อัพโหลดหลักฐาน: ( ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2MB )
 
CU Sci Happy run
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พญาไท กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02 218 5000
runcusci@gmail.com

http://web.sc.chula.ac.th