สถานะการชำระเงินค่าลงทะเบียนงาน CU SCI RUN 2020
(สำหรับผู้สมัครแบบกลุ่มแสดงเฉพาะผู้ประสานงานเท่านั้น)


ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้ผู้สมัครในทุกกรณี
 จำนวนผู้สมัคร
   - VIP 19 คน   - ธรรมดา 82 คน
   - รวม 101 คน
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล E-BIB ส่งหลักฐานการวิ่ง ระยะทางสะสม(km) จำนวนเงิน การชำระเงิน
1 Bhak Lohachitranont 263.73 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
2 Bunnasorn Kaenrattana 22.26 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
3 Chayut Sangsuwan 11.05 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
4 Jareeya Chirdkiatisak 0.00 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
5 Jiraporn Nitchanpansri 12.26 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
6 Kittisak Treeratananont 153.21 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
7 Phattarayut Jaiuea 11.52 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
8 Rachadara Ussayakhun 20.73 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
9 Saran Jenjaturong 21.48 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
10 Sineenuch Rateepoon 13.29 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
11 Supachai Tepatanapong 11.80 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
12 Virongrong Tubtimngam 0.00 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
13 กฤตพงศ์ แซ่ตั๊ง 0.00 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
14 กันทิมา เหมรา 25.39 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
15 กำพล วาราชนนท์ 121.87 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
16 เกษม สุขพรหม 0.00 1,500.00 บาท รอการชำระเงิน(unpaid)
17 เกื้อ วงศ์บุญสิน 307.94 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
18 จิราภรณ์ เตชะจิรานนท์ 0.00 1,070.00 บาท รอการชำระเงิน(unpaid)
19 จิราภรณ์ อนันต์เกษมสันต์ 0.00 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
20 จีระศักดิ์ มีแก้ว 0.00 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
21 ชนัสสา นันทิวัชรินทร์ 10.74 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
22 ชนิตร์นันทน์ ตาตะนันทน์ 10.50 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
23 ชริดา เตชะรักษ์พงษ์ 12.47 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
24 ชัยชาญ พึ่งคำ 41.24 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
25 ชื่นจิตต์ วิวัฒนาวรารมย์ 0.00 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
26 ณรงค์ชัย วรอดิศักดิ์ 15.42 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
27 ณัฐนันท์ เนตรทิพย์ 0.00 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
28 ตีระ แสงธงทอง 60.17 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
29 ทวีศักดิ์ ปะระวรรณ 0.00 1,070.00 บาท รอการชำระเงิน(unpaid)
30 ทิพย์ศิรา ทองพิลา 17.59 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
31 ธนภูมิ โอสถาเลิศ 17.23 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
32 ธนวัฒน์ ศิริประชัย 0.00 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
33 ธนาพรรณ จิระทรัพย์อนันต์ 51.21 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
34 ธิดารัตน์ ไกรลาศโอฬาร 11.14 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
35 ธิดารัตน์ สมเรือง 18.60 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
36 ธิตินันท์ กาพย์เกิด 20.23 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
37 นฤมล สวัสดิพฤกษา 17.86 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
38 นันทยา โชติรัตนไพบูลย์ 42.92 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
39 นางรังสิมา สูตรอนันต์ 13.20 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
40 นารีรัตน์ หาญกล้า 0.00 1,570.00 บาท รอการชำระเงิน(unpaid)
41 นิตยา มาศชาย 0.00 550.00 บาท รอการชำระเงิน(unpaid)
42 นิรันดร์ วิชัยสกุล 0.00 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
43 บัญจภัทร ปรุงวนิชศิริ 12.99 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
44 บัญชา พูลโภคา 22.37 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
45 บุญฤทธิ์ อินทิยศ 13.42 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
46 เบญจพล เฉลิมสินสุวรรณ 41.60 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
47 เบญญามิญ สุขพรหม 0.00 1,500.00 บาท รอการชำระเงิน(unpaid)
48 ปฏิญญา สุขพรหม 0.00 1,500.00 บาท รอการชำระเงิน(unpaid)
49 ปนิลดา มาวิจักขณ์ 10.02 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
50 โปรดปราน สิริธีรศาสน์ 523.21 1,570.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
หน้าทั้งหมด :3 หน้า หน้าที่ : 1 [ 2 ][ 3 ] หน้าถัดไป>>
 
 
CU Sci Happy run
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พญาไท กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02 218 5000
runcusci@gmail.com

http://web.sc.chula.ac.th