สถานะการชำระเงินค่าลงทะเบียนงาน CU SCI RUN 2020
(สำหรับผู้สมัครแบบกลุ่มแสดงเฉพาะผู้ประสานงานเท่านั้น)


ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้ผู้สมัครในทุกกรณี
 จำนวนผู้สมัคร
   - VIP 161 คน   - ธรรมดา 1049 คน
   - รวม 1210 คน
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล จำนวนเงิน การชำระเงิน
351 โชติรส ศรีท้าว 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
352 โชติวิทย์ ยศศรี 835,500.00 บาท สปอนเซอร์
353 ไชยยา เผือกแก้ว 500.00 บาท รอการชำระเงิน (Unpaid)
354 ญาดา อริยขจร​ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
355 ฐานวัฒน์ โฆษิตหิรัญกิตติ์ 5,500.00 บาท สปอนเซอร์
356 ฐาปนา แพถนอม 500.00 บาท รอการชำระเงิน (Unpaid)
357 ฐาสิณีย์ เจริญฐิติรัตน์ 1,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
358 ฐิตาภรณ์ รัดริน 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
359 ฐิติกัญญ์ จิราพลพัฒนชัย 5,500.00 บาท สปอนเซอร์
360 ฐิติพงษ์ พาณิชย์อำนวยสุข 500.00 บาท รอการชำระเงิน (Unpaid)
361 ฐิติพรรณ อัศวินเจริญกิจ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
362 ฐิติมา อนันตนานุกูล 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
363 ณฏฐวรรณ เกตุสมบัต 5,500.00 บาท สปอนเซอร์
364 ณฐญา บุญสมพงษ์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
365 ณธารา ศรีสบาย 1,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
366 ณภัทร ฐิติอนันท์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
367 ณภัทร์ ธีราภรณ์ 5,500.00 บาท สปอนเซอร์
368 ณภาภัช ไชยทรัพย์อนันต์ 500.00 บาท รอการชำระเงิน (Unpaid)
369 ณรงค์ชัย เชาวรินทร์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
370 ณรงค์ศักดิ์ ขุนรักษา 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
371 ณรงค์ศักดิ์ สดสะอาด 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
372 ณรงค์ เทียมเมฆ 1,500.00 บาท รอการชำระเงิน (Unpaid)
373 ณรงค์ เทียมเมฆ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
374 ณรงค์ ประไพรักษ์สิทธิ์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
375 ณฤชล ฐิติอนันท์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
376 ณัชชนม์ ชายหงษ์ 6,500.00 บาท สปอนเซอร์
377 ณัฏฐนนท์ โปรณานันท์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
378 ณัฐกร เขมะวิชานุรัตน์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
379 ณัฐกฤษฎี ชื่นชมรัตน์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
380 ณัฐชยา เฟื่องฟูชัชวาล 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
381 ณัฐชยาพร เรืองฤทธิ์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
382 ณัฐดนัย วรรณสุทธิ์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
383 ณัฐดนัย พรมุลา 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
384 ณัฐนิชา จันทิพย์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
385 ณัฐพงศ์ จีนใจตรง 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
386 ณัฐพงศ์ กิตติสุเมธา 500.00 บาท รอการชำระเงิน (Unpaid)
387 ณัฐพร จิวลวัฒน์ 5,500.00 บาท สปอนเซอร์
388 ณัฐพล ธีระนิรมิตร 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
389 ณัฐพล วงษ์ชื่น 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
390 ณัฐพล ศรีสวัสดิ์ 5,500.00 บาท สปอนเซอร์
391 ณัฐภาวี ชัยพุฒิกร 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
392 ณัฐมณฑน์ จูมีทรัพย์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
393 ณัฐวริศร์ เดชานุกูลกิจ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
394 ณัฐวุฒิ พุทธบาล 5,500.00 บาท สปอนเซอร์
395 ณัฐวุฒิ บุญแก้ว 5,500.00 บาท สปอนเซอร์
396 ณัฐินี ฐิโนทัย 835,500.00 บาท สปอนเซอร์
397 ณัษภา แจ้งสว่าง 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
398 ณิชชา ญาณะโรจน์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
399 ณิชากานต์ เสรีวัลย์สถิตย์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
400 ณิชาภัทร ขอนแก่น 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
หน้าทั้งหมด :25 หน้า หน้าที่ : <<หน้าก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ] หน้าถัดไป>>
 
 
CU Sci Happy run
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พญาไท กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02 218 5000
runcusci@gmail.com

http://web.sc.chula.ac.th