สถานะการชำระเงินค่าลงทะเบียนงาน CU SCI RUN 2020
(สำหรับผู้สมัครแบบกลุ่มแสดงเฉพาะผู้ประสานงานเท่านั้น)


ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้ผู้สมัครในทุกกรณี
 จำนวนผู้สมัคร
   - VIP 161 คน   - ธรรมดา 1049 คน
   - รวม 1210 คน
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล จำนวนเงิน การชำระเงิน
201 กฤษฎา จันทรเสนา 550.00 บาท รอการชำระเงิน (Unpaid)
202 กฤษฏิ์ ถาวรวัฒนยงค์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
203 กฤษณะ เนียมมณี 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
204 กฤษณ์ ฤทธิ์ณรงค์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
205 กวิน ธรรมโชติ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
206 กวี วงศ์โสตถิกุล 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
207 กษมา วงษ์สนอง 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
208 กอบศักดิ์ อุดมเดช 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
209 กะรัต ปรีชากิจถาวร 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
210 กัญญาวีร์ เรืองสุขศรีวงศ์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
211 กันตภณ สุระประสิทธิ์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
212 กันต์ สุรินทร์ 835,500.00 บาท สปอนเซอร์
213 กัมปนาท กระแสร์ชล 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
214 กาญจนา อนุรักษ์กมลกุล 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
215 กาญจนา สิทธิจรรยาวัลย์ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
216 กานตพันธน์ ปุณณอนันต์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
217 กานต์ เสรีวัลย์สถิตย์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
218 กิตติ ไกรเทพ 5,500.00 บาท สปอนเซอร์
219 กิตติ กังวาลไกล 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
220 กิตติชัย ศรีธนิยโกษิต 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
221 กิตติพงศ์ อัศวปกรณ์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
222 กิตปกรณ์ สวยงาม 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
223 กิติพงศ์ อัศตรกุล 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
224 กิติพร พลายมาศ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
225 กิรติกาญจน์ ปู่อาจ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
226 กีรติณัฏฐ์ ธนกิจธรรมกุล 500.00 บาท รอการชำระเงิน (Unpaid)
227 กุลธิดา เตชวรสินสกุล 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
228 กุลนาถ ศรีสุข 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
229 กุลปริยา ศิริพานิช 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
230 กุลรดา สุธีระเวชช์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
231 กุลิสรา ภู่ทวี 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
232 กุหลาบ พิมพ์สุวรรณ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
233 เก็จวลี พฤกษาทร 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
234 เกรียงไกร วัฒนาสว่าง 1,000.00 บาท รอการชำระเงิน (Unpaid)
235 เกรียงไกร ไวยสุระสิงห์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
236 เกรียงไกร ปุณเกษม 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
237 เกรียงศักดิ์ อัศวรัตน์ 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
238 เกวลิน เกียรติสูงชาติ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
239 เกษกนก อภิชาตสุภาพขจร 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
240 โกญจนาท ฉลองกลาง 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
241 โกแวลน์ ตะกรุดโฉม 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
242 โกศล อิศรางกูร ณ อยุธยา 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
243 ขจรกฤช เมทา 835,500.00 บาท สปอนเซอร์
244 ขจรศัก กำชัยสรณ์ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
245 ขนบพร แสงวณิช 2,000.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
246 ขนิษฐา รัตนะโชติวงศ์ 6,500.00 บาท สปอนเซอร์
247 ขนิษฐา พุดหอม 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
248 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
249 ขวัญ จันทร์เมือง 2,110.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
250 ไข่มุก สุขพรหม 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
หน้าทั้งหมด :25 หน้า หน้าที่ : <<หน้าก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ] หน้าถัดไป>>
 
 
CU Sci Happy run
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พญาไท กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02 218 5000
runcusci@gmail.com

http://web.sc.chula.ac.th