สถานะการชำระเงินค่าลงทะเบียนงาน CU SCI RUN 2020
(สำหรับผู้สมัครแบบกลุ่มแสดงเฉพาะผู้ประสานงานเท่านั้น)


ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้ผู้สมัครในทุกกรณี




 จำนวนผู้สมัคร
   - VIP 161 คน   - ธรรมดา 1049 คน
   - รวม 1210 คน








ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล จำนวนเงิน การชำระเงิน
1201 อุบลรัตน์ อัตตรัถยา 835,500.00 บาท รอการชำระเงิน (Unpaid)
1202 อุบลวรรณ โกยทา 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1203 อุไรศิริ ลีลาวรมณี 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1204 อุฬาริณี เติมสินวาณิช 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1205 เอกพล เกตุบรรลุ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1206 เอกพันธุ์ มาลาศรี 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1207 เอกฤทธิ์ วีระพันธุ์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1208 เอกวัล ลือพร้อมชัย 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1209 เอกสิทธิ์ สมสุข 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1210 โอลิเวอร์ โตวรรณสูตร 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
หน้าทั้งหมด :25 หน้า หน้าที่ : <<หน้าก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ] 25
 
 
CU Sci Happy run
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พญาไท กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02 218 5000
runcusci@gmail.com

http://web.sc.chula.ac.th