สถานะการชำระเงินค่าลงทะเบียนงาน CU SCI RUN 2020
(สำหรับผู้สมัครแบบกลุ่มแสดงเฉพาะผู้ประสานงานเท่านั้น)


ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้ผู้สมัครในทุกกรณี
 จำนวนผู้สมัคร
   - VIP 161 คน   - ธรรมดา 1049 คน
   - รวม 1210 คน
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล จำนวนเงิน การชำระเงิน
1051 สายวรุฬ. ชัยวานิชศิริ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1052 สาริศ ถนอมชาติ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1053 สาโรจน์ แสงโรจน์ 1,500.00 บาท รอการชำระเงิน (Unpaid)
1054 สาโรจน์ สุผารี 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1055 สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1056 สิทธิพร ภัทรดิลกรัตน์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1057 สิทธิศักดิ์ ประสานพันธ์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1058 สิรภพ ขวัญอ่อน 500.00 บาท รอการชำระเงิน (Unpaid)
1059 สิรวิชญ์ โรจนศิลป์ 500.00 บาท รอการชำระเงิน (Unpaid)
1060 สิรวิชญ์ โรจนศิป์ 500.00 บาท รอการชำระเงิน (Unpaid)
1061 สิริ แสนยาสิริ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1062 สิรีออน เศรยศสกุล 1,500.00 บาท รอการชำระเงิน (Unpaid)
1063 สีหนาท ประสงค์สุข 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1064 สุกุณฑีร์ จรูญโรจน์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1065 สุขเขต หวังจิตต์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1066 สุขุม ภุมรินทร์วรากุล 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1067 สุขุมา ชยานนท์ 15,000.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1068 สุจารี กิตตินันท์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1069 สุจารี บุรีกุล 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1070 สุจินดา เลิศศิริมงคลสุข 500.00 บาท รอการชำระเงิน (Unpaid)
1071 สุจิรา เสถีวงศา 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1072 สุชนา ชวนิชย์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1073 สุชาดา มิลเล่อร์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1074 สุชาติ สอระภูมิ 5,500.00 บาท สปอนเซอร์
1075 สุชาย นิลคชาธาร 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1076 สุดา เกิดโต 1,070.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1077 สุดารัตน์ เวชประเสริฐ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1078 สุทธาวัลย์ ใส้เพี้ย 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1079 สุทธาสินี อั๊ลการีมี 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1080 สุทธาสินี อั๊ลการีมี 550.00 บาท รอการชำระเงิน (Unpaid)
1081 สุทธิ หะริณธนาวุฒิ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1082 สุทธิพร หอมยา 5,500.00 บาท สปอนเซอร์
1083 สุเทพ พันธุ์เพ็ง 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1084 สุเทพ ภมรบุปผาชาติ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1085 สุธิดา อุดมดีพิพัฒนโชติ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1086 สุธินี เจียรจินดา 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1087 สุธินี หะริณธนาวุฒิ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1088 สุธิบาล โพธิ์ศรี 500.00 บาท รอการชำระเงิน (Unpaid)
1089 สุนทร กำจรจรุงวิทย์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1090 สุนทรี ลิมพลญาณ 1,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1091 สุนิสา ภัทรบันลือภพ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1092 สุนีย์ ศิริตระกูลชัย 15,000.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1093 สุปราณี หงส์วิลาส 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1094 สุพจน์ ลิมปิโรจนฤทธิ์ 15,000.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1095 สุพจน์ เตชวรสินสกุล 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1096 สุพร จงปรีชาหาญ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1097 สุภาภรณ์ กรณีย์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1098 สุภาวดี วิริวุฒิกร 550.00 บาท รอการชำระเงิน (Unpaid)
1099 สุมาลัย นะมูพรรณ 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1100 สุมาลี วิเศษธร 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
หน้าทั้งหมด :25 หน้า หน้าที่ : <<หน้าก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ] 22 [ 23 ][ 24 ][ 25 ] หน้าถัดไป>>
 
 
CU Sci Happy run
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พญาไท กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02 218 5000
runcusci@gmail.com

http://web.sc.chula.ac.th