สถานะการชำระเงินค่าลงทะเบียนงาน CU SCI RUN 2020
(สำหรับผู้สมัครแบบกลุ่มแสดงเฉพาะผู้ประสานงานเท่านั้น)


ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้ผู้สมัครในทุกกรณี
 จำนวนผู้สมัคร
   - VIP 161 คน   - ธรรมดา 1049 คน
   - รวม 1210 คน
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล จำนวนเงิน การชำระเงิน
1001 โศจิพงศ์ ฉัตราภรณ์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1002 สกรรจ์ เพ็ชรแก้ว 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1003 สกล พงศ์มั่นจิต 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1004 สกันต์ ลิ้มศรีสกุลวงศ์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1005 สกาวรัตน์ โสรัสสะ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1006 สกุลธรรม เสนาะพิมพ์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1007 สนธยา ศรีเมฆ 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1008 สมกิจ เลีย​ด​ประถม​ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1009 สมเกียรติ งามประเสริฐสิทธิ์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1010 สมเกียรติ เทพพันธ์กุลงาม 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1011 สมคิด เลิศชัยภักดี 5,500.00 บาท สปอนเซอร์
1012 สมชัย ศรีดุรงฤทธิ์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1013 สมชาย ดำรงค์เวช 5,500.00 บาท สปอนเซอร์
1014 สมชาย ชัยรังษีเลิศ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1015 สมชาย วิกิจไพศาล 835,500.00 บาท สปอนเซอร์
1016 สมนึก ด่านดุสิตาพันธ์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1017 สมบัติ หะริณธนาวุฒิ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1018 สมบุญ ตันติบวรสกุล 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1019 สมบูรณ์ สมคิดเลิศ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1020 สมบูรณ์ จันทร์ตรา 5,500.00 บาท สปอนเซอร์
1021 สมพร สิทธิสมวงศ์ 1,500.00 บาท รอการชำระเงิน (Unpaid)
1022 สมพร นาคยศ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1023 สมพร วิละชง 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1024 สมภพ ศรีทอง 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1025 สมภพ แจ่มจันทร์ 1,500.00 บาท รอการชำระเงิน (Unpaid)
1026 สมภพ แจ่มจันทร์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1027 สมเลิศ พิภพธเนศ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1028 สมศักดิ์ ดิลกฑรรศนนท์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1029 สมศักดิ์ วิริยะยุทธกร 6,500.00 บาท สปอนเซอร์
1030 สมศักดิ์ คีตสิน 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1031 สมสิทธิ์ สุขกระสานติ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1032 สยาม กาญจนสิทธิ์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1033 สรพงษ์ หนองแสง 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1034 สริตา โมรากุล 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1035 สรินทิพย์ วิไลลักษณ์ 1,500.00 บาท รอการชำระเงิน (Unpaid)
1036 สโรชา มหามนตรี 5,500.00 บาท สปอนเซอร์
1037 สลิตตา ปาบุตร 550.00 บาท รอการชำระเงิน (Unpaid)
1038 สลิตตา ปาบุตร 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1039 สหชาติ สรรพคุณ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1040 สหัฐพงษ์ รักษาภักดี 835,500.00 บาท สปอนเซอร์
1041 สันต์ฤทัย บัวบุตรา 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1042 สันติ ว่องประเสริฐ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1043 สันทัด บัวเทศ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1044 สัมพันธ์ วีรวุฒิปกรณ์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1045 สาธิต วัชรินทร์กาญจน์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1046 สายใจ บุญชะโด 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1047 สายชล มะกรูดอินทร์ 5,500.00 บาท สปอนเซอร์
1048 สายทอง โลมะวิสัย 5,500.00 บาท สปอนเซอร์
1049 สายรุ้ง เอดสมิทธ์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
1050 สายล บุญชู 1,500.00 บาท รอการชำระเงิน (Unpaid)
หน้าทั้งหมด :25 หน้า หน้าที่ : <<หน้าก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ] 21 [ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ] หน้าถัดไป>>
 
 
CU Sci Happy run
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พญาไท กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02 218 5000
runcusci@gmail.com

http://web.sc.chula.ac.th