สถานะการชำระเงินค่าลงทะเบียนงาน CU SCI RUN 2020
(สำหรับผู้สมัครแบบกลุ่มแสดงเฉพาะผู้ประสานงานเท่านั้น)


ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้ผู้สมัครในทุกกรณี
 จำนวนผู้สมัคร
   - VIP 161 คน   - ธรรมดา 1049 คน
   - รวม 1210 คน
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล จำนวนเงิน การชำระเงิน
901 วัชรภัทร นุชอำพันธ์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
902 วัชระศิริ ศิริพลบุญ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
903 วัชรินทร์​ ศิรวจนะ​กุล​ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
904 วัชริศ ศรีสวัสดิ์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
905 วัชรี จาดไร่ขิง 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
906 วัชรีภรณ์ พุทธแสน 5,500.00 บาท สปอนเซอร์
907 วัฒนา ธนะประเสริฐกุล 5,500.00 บาท สปอนเซอร์
908 วันฉัตร บูลภักดิ์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
909 วันชัย อัศวลาภสกุล 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
910 วันชัย เกิดมงคล 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
911 วันดี วัฒนชัยสมบูรณ์ 6,500.00 บาท สปอนเซอร์
912 วันดี เจริญผลพิบูลย์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
913 วันทนา แก้วชิงดวง 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
914 วันทนีย์ เงาวิริยศิริพงศ์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
915 วันทนีย์ พุกกะคุปต์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
916 วันเพ็ญ เตชะบุญเกียรติ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
917 วันเพ็ญ ศิริเลิศพรรณา 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
918 วัลภา เอื้องไมตรีภิรมย์ 1,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
919 วัลลิกา จิตต์วราวงษ์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
920 วาริส หลักทอง 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
921 วารี ศรีมหาโชตะ 835,500.00 บาท สปอนเซอร์
922 วาสนา ดิลกฑรรศนนท์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
923 วาสนา สุขกระสานติ 1,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
924 วิชฎาภา หนูนารถ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
925 วิชัย อวิรุทธิ์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
926 วิชัย ศรีพุทธา 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
927 วิโชติย์ มหารัตนมาลัย 550.00 บาท รอการชำระเงิน (Unpaid)
928 วิโชติย์ มหารัตนมาลัย 550.00 บาท รอการชำระเงิน (Unpaid)
929 วิณาพร หาญธนสุข 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
930 วิทยา รุ่งทิวาสุวรรณ 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
931 วิทยา สายสมบัติ 835,500.00 บาท สปอนเซอร์
932 วิทยา ชัยเจริญสุขเกษม 550.00 บาท รอการชำระเงิน (Unpaid)
933 วิทยา วีสกุล 5,500.00 บาท สปอนเซอร์
934 วิทวัส อัศตรกุล 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
935 วิพัฒน์พร ภัทรเสฏฐ์โสภณ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
936 วิภาวรรณ ตั้งสงวนเกียรติ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
937 วิราสิณี บุวัฒน์ 500.00 บาท รอการชำระเงิน (Unpaid)
938 วิโรจน์ ซ่อมแก้ว 835,500.00 บาท สปอนเซอร์
939 วิลาวัลย์ อยู่เครือ 835,500.00 บาท สปอนเซอร์
940 วิไล เศรยศสกุล 1,500.00 บาท รอการชำระเงิน (Unpaid)
941 วิไลวรรณ พฤทธิ์ขจรชัย 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
942 วิวิทย์ มิตรานันท์ 550.00 บาท รอการชำระเงิน (Unpaid)
943 วิศรุต ห้วยชีเลข 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
944 วิษณุ มาณพ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
945 วิสา คำสิงค์ 835,500.00 บาท สปอนเซอร์
946 วิสิทธิ์ ลีลาศิริวงศ์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
947 วีรภัฏฏ์ แสนโสดา 835,500.00 บาท สปอนเซอร์
948 วีระ สัจจะศิริ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
949 วีระชัย ชุตินันท์วโรดม 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
950 วีระชัย ศิริวรรธนาภา 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
หน้าทั้งหมด :25 หน้า หน้าที่ : <<หน้าก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ] 19 [ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ] หน้าถัดไป>>
 
 
CU Sci Happy run
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พญาไท กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02 218 5000
runcusci@gmail.com

http://web.sc.chula.ac.th