สถานะการชำระเงินค่าลงทะเบียนงาน CU SCI RUN 2020
(สำหรับผู้สมัครแบบกลุ่มแสดงเฉพาะผู้ประสานงานเท่านั้น)


ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้ผู้สมัครในทุกกรณี
 จำนวนผู้สมัคร
   - VIP 161 คน   - ธรรมดา 1049 คน
   - รวม 1210 คน
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล จำนวนเงิน การชำระเงิน
551 นายวสันต์ ปรีชาวนิช 835,500.00 บาท สปอนเซอร์
552 นายสมศักดิ์ สนธิ์หา 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
553 นายสุพจน์ นิลฉาย 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
554 นายอนุภาพ กิ่งสันเทียะ 835,500.00 บาท สปอนเซอร์
555 นารี หยกจักรพรรดิ์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
556 น้ำทิพย์ เพชรรัตน์ 5,500.00 บาท สปอนเซอร์
557 น้ำทิพย์ ภิงคารวัฒน์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
558 นิชานันท์ วุฒินันท์อัครกุล 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
559 นิธิวัชร์ นวอัครฐานันท์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
560 นิธิศ บริสุทธินันท์ 5,500.00 บาท สปอนเซอร์
561 นิพนธ์ ประเสริฐชัยพร 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
562 นิพล รังสิยานนท์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
563 นิพาดา ดิษยทัต 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
564 นิภาพร ชาตะวิริยะพันธ์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
565 นิภาวรรณ ถันทอง 5,500.00 บาท สปอนเซอร์
566 นิมลรัตน์ สุประภากร 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
567 นิรชร คูชลธารา 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
568 นิรชา นิลโสด 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
569 นิรันดร์ สารตัน 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
570 นิรันดร์ สารตัน 500.00 บาท รอการชำระเงิน (Unpaid)
571 นิศาชล กุลสิริลักษณ์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
572 นีรนาท ฉินประสิทธิชัย 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
573 นีออน จันทร์สวาสดิ์ 500.00 บาท รอการชำระเงิน (Unpaid)
574 นุชรัตน์ เกรียงเกษม 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
575 เนตรชนก ทิพย์หมัด 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
576 เนตรนภา ชาวพรหม 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
577 เนติ์ เมืองงาม 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
578 บงกช เหมือนแสง 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
579 บรรจง ลัคนพิพัฒน์ 835,500.00 บาท สปอนเซอร์
580 บรรจง แสนเส็ง 5,500.00 บาท สปอนเซอร์
581 บรรเจิด พุ่มชา 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
582 บรรยง นาครำไพ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
583 บวร พุ่มเจริญ 5,500.00 บาท สปอนเซอร์
584 บังอร จิตประสาท 1,500.00 บาท รอการชำระเงิน (Unpaid)
585 บัญชร สุขเกษม 835,500.00 บาท สปอนเซอร์
586 บัญญัติ กิจทวีพิทักษ์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
587 บำรุง จีนาพงษา 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
588 บุญชัย พัฒนาพารา 500.00 บาท รอการชำระเงิน (Unpaid)
589 บุญมี สารถี 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
590 บุญศรี แซ่ตั้ง 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
591 บุญศิริ ธรรมเศรษฐ์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
592 บุณพจน์ แจ้งบรรเจิดวงศ์ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
593 บุษกร เตียวตระกูล 835,500.00 บาท สปอนเซอร์
594 บุษยรัตน์ ธรรมพัฒนกิจ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
595 เบญจมาศ พงษ์สุทธินาถ 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
596 เบญจา นิ่มเต็ม 2,110.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
597 ไบฮากีย์ เจ๊ะนิ 550.00 บาท รอการชำระเงิน (Unpaid)
598 ปกรณ์​ สุดแสน 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
599 ปกรณ์ อังอติชาติ 6,500.00 บาท สปอนเซอร์
600 ปกรณ์ วรานุศุภากุล 835,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว (Paid)
หน้าทั้งหมด :25 หน้า หน้าที่ : <<หน้าก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] 12 [ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ] หน้าถัดไป>>
 
 
CU Sci Happy run
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พญาไท กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02 218 5000
runcusci@gmail.com

http://web.sc.chula.ac.th