เพื่อสนับสนุน
บริจาคกองทุน
ชื่อ :    นามสกุล : 
โทรศัพท์ : (0xx-xxx-xxxx)
อีเมล :
จำนวนเงินบริจาค : บาท
          สแกน QR-CODE เพื่อบริจาคให้คณะวิทยาศาสตร์ หรือภาควิชา/โครงการในคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน)

หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการบริจาคเงินให้คณะวิทยาศาสตร์ กรุณาติดต่อ
งานคลังและพัสดุ
อาคารเคมี 2 ห้อง 204 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ : 02-218-5025

อีเมล : -