สถานะการชำระเงินค่าลงทะเบียนงาน CU SCI RUN 2020
(สำหรับผู้สมัครแบบกลุ่มแสดงเฉพาะผู้ประสานงานเท่านั้น)


ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้ผู้สมัครในทุกกรณี
 จำนวนผู้สมัคร
   - VIP 33 คน   - ธรรมดา 143 คน
   - รวม 176 คน
ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล E-BIB ส่งหลักฐานการวิ่ง ระยะทางสะสม(km) จำนวนเงิน การชำระเงิน
151 สุธิดา อุดมดีพิพัฒนโชติ ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
15.55 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
152 สุนิษา สุวรรณเจริญ ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
19.61 1,590.00 บาท ชำระเงินแล้ว
153 สุพรรณี อุ่นอบ ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
19.61 550.00 บาท รอการชำระเงิน
154 สุพัตรา รักษาพรต ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
12.45 1,590.00 บาท ชำระเงินแล้ว
155 สุภาพรรณ ศิริจินดาเลิศ ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
11.79 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
156 เสริมพงศ์ สายเรี่ยม ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
11.79 500.00 บาท รอการชำระเงิน
157 เสาวดี อิสริยะโอภาส ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
26.54 1,570.00 บาท ชำระเงินแล้ว
158 หทัยรัตน์ สุขเกษม ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
12.73 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
159 หฤดี ศรีพิมลพันธุ์ ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
10.60 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
160 อธิปัตย์ ธำรงธัญลักษณ์ ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
10.50 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
161 อนันต์ คงน้อย ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
10.66 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
162 อภิรัฐ ธีรภาพวิเศษพงษ์ ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
12.02 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
163 อรทัย บุญดำเนิน ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
0.00 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
164 อรฤทัย ภิญญาคง ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
10.52 1,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
165 อวิกา โหละสุต ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
17.32 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
166 อวิรุทธ์ สิริมังคลกิตติ ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
11.26 1,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
167 อัญญพร บุญมหิทธิสุทธิ์ ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
0.00 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
168 อัญญรัตน์ อภิบาลศรี ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
0.00 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
169 อาธร เหลืองสดใส ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
0.00 1,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
170 อาภาพร บุญมี ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
13.10 1,590.00 บาท ชำระเงินแล้ว
171 อินทาวุธ สรรพวรสถิตย์ ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
51.56 1,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
172 อุบล สาธิตะกร ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
17.74 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
173 อุษณีย์ ฐีระเวช ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
27.80 1,570.00 บาท ชำระเงินแล้ว
174 เอกวัล ลือพร้อมชัย ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
10.60 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
175 เอกสิทธิ์ สมสุข ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
20.90 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
176 เอื้ออารี​ กัลวทานนท์​ ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
11.00 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
หน้าทั้งหมด :4 หน้า หน้าที่ : <<หน้าก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4
 
 
   CU SCI RUN 2020
   จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมนิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์ ชมรมผู้ปกครองคณะวิทยาศาสตร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ 02-218-5000