สถานะการชำระเงินค่าลงทะเบียนงาน CU SCI RUN 2020
(สำหรับผู้สมัครแบบกลุ่มแสดงเฉพาะผู้ประสานงานเท่านั้น)


ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้ผู้สมัครในทุกกรณี
 จำนวนผู้สมัคร
   - VIP 33 คน   - ธรรมดา 143 คน
   - รวม 176 คน
ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล E-BIB ส่งหลักฐานการวิ่ง ระยะทางสะสม(km) จำนวนเงิน การชำระเงิน
51 ณัฐสุรางค์ ยะสูงเนิน ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
24.29 1,570.00 บาท ชำระเงินแล้ว
52 ณิชารัตน์ มั่นเหมือนป้อม ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
13.86 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
53 ทิพย์ศิรา ทองพิลา ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
13.98 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
54 ทิพวัลย์ สันติวิภานนท์ ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
0.00 1,000.00 บาท ชำระเงินแล้ว
55 ทิพสุคนธ์ ปิ่นสุข ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
33.00 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
56 เทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
0.00 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
57 ธนกร สอนอาจ ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
31.71 1,070.00 บาท ชำระเงินแล้ว
58 ธนภูมิ โอสถาเลิศ ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
13.76 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
59 ธนากร ธีรภานนท์ ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
14.32 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
60 ธนาพรรณ จิระทรัพย์อนันต์ ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
69.22 1,570.00 บาท ชำระเงินแล้ว
61 ธนินท์รัฐ ศรีปรัชญานันท์ ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
29.29 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
62 ธัญลักษณ์ เจริญจารุตโรจน์ ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
10.80 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
63 นพพล ยุวภูมิ ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
103.00 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
64 นพัฐไชย ก้องเดชาวิวัฒน์ ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
15.31 1,590.00 บาท ชำระเงินแล้ว
65 นรพัทธ์ ศรีมโนภาษ ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
18.40 1,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
66 นฤมล สวัสดิพฤกษา ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
30.26 1,590.00 บาท ชำระเงินแล้ว
67 นายจีรศักดิ์ จิตรเพ็ชร์ ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
30.26 550.00 บาท รอการชำระเงิน
68 นิพัทธ์ ส้มกลีบ ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
12.79 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
69 นิรันดร์ ธนเชวงสกุล ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
0.00 1,570.00 บาท ชำระเงินแล้ว
70 บัญ​จ​ภัทร​ ปรุง​วนิ​ช​ศิริ​ ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
13.62 1,570.00 บาท ชำระเงินแล้ว
71 บำรุง สมสวัสดิ์ ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
25.16 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
72 บุญฤทธิ์ อินทิยศ ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
11.03 1,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
73 ปกรณ์ วรานุศุภากุล ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
17.79 1,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
74 ปรเมศวร์ เหลือเทพ ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
12.03 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
75 ประณัฐ โพธิยะราช ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
48.94 1,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
76 ประพัฒน์ เจริญวนิชชากร ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
45.59 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
77 ประภาศรี พันธุจริยา ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
16.00 1,570.00 บาท ชำระเงินแล้ว
78 ปาหนัน เริงสำราญ ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
16.73 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
79 ปิ่นปัญญา เรียงรุ่งโรจน์ ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
10.59 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
80 ปิยาภรณ์ สุนทองห้าว ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
10.59 550.00 บาท รอการชำระเงิน
81 พนิดา สุขรัตน์อมรกุล ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
25.98 1,070.00 บาท ชำระเงินแล้ว
82 พรทวี พึ่งรัศมี ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
64.00 1,570.00 บาท ชำระเงินแล้ว
83 พรนภา สุจริตวรกุล ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
10.50 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
84 พรรณราย สุขรัตน์อมรกุล ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
10.56 1,070.00 บาท ชำระเงินแล้ว
85 พัชรพร จันทร์รอด ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
10.50 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
86 พัฒนี วงศ์รุจิภาส ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
17.80 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
87 พากเพียร สุคัมภีรานนท์ ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
11.80 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
88 พาลาภ วัฒนโกสิน ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
23.13 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
89 พิเชฐ ชาวหา ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
22.90 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
90 พิษณุ ป้อมสนาม ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
12.00 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
91 พีระพงษ์ พิณวานิช ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
12.00 1,070.00 บาท ชำระเงินแล้ว
92 ภวพล ชัยสุขสังข์ ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
10.50 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
93 ภัทรจิตร มั่นทรัพย์ ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
10.88 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
94 ภัทรานิษฐ์ พยัฆศิริ ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
10.88 550.00 บาท รอการชำระเงิน
95 ภากร มโนมัยวิบูลย์ ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
41.71 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
96 ภาวนีย์ ผลเต็ม ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
21.00 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
97 ภิเศก หมั่นเพียร ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
0.00 1,000.00 บาท ชำระเงินแล้ว
98 มงคล พรชื่นชูวงศ์ ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
0.00 550.00 บาท รอการชำระเงิน
99 มณีมัย พ่วงขำ ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
0.00 550.00 บาท รอการชำระเงิน
100 มนนัทธ์ พงษ์พานิช ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
10.63 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
หน้าทั้งหมด :4 หน้า หน้าที่ : <<หน้าก่อนหน้า [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ] หน้าถัดไป>>
 
 
   CU SCI RUN 2020
   จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมนิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์ ชมรมผู้ปกครองคณะวิทยาศาสตร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ 02-218-5000