สถานะการชำระเงินค่าลงทะเบียนงาน CU SCI RUN 2020
(สำหรับผู้สมัครแบบกลุ่มแสดงเฉพาะผู้ประสานงานเท่านั้น)


ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้ผู้สมัครในทุกกรณี
 จำนวนผู้สมัคร
   - VIP 33 คน   - ธรรมดา 143 คน
   - รวม 176 คน
ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล E-BIB ส่งหลักฐานการวิ่ง ระยะทางสะสม(km) จำนวนเงิน การชำระเงิน
1 BHUMIBHAK LIYIKE ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
11.01 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
2 Chantanee Manonom ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
25.01 1,570.00 บาท ชำระเงินแล้ว
3 Nantaya Chotrattanapaiboon ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
30.97 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
4 Parichaya Attaphongse ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
12.78 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
5 Patsakorn Kongchom ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
13.05 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
6 Sakchai Horoungwetkit ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
105.04 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
7 Saran Jenjaturong ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
12.41 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
8 Sarun Thongvanit ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
11.27 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
9 Somsaruay Kulrattanachot ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
0.00 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
10 Virongrong Tubtimngam ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
0.00 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
11 Wilailak Watanasapt ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
13.17 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
12 กตคุณ กนกนุกุลชัย ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
0.00 1,590.00 บาท ชำระเงินแล้ว
13 กนกทิพย์ บุญเกิด ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
10.50 1,000.00 บาท ชำระเงินแล้ว
14 กนกพร จารุกุลวนิช ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
0.00 1,070.00 บาท ชำระเงินแล้ว
15 กฤตพงศ์ แซ่ตั๊ง ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
10.69 1,570.00 บาท ชำระเงินแล้ว
16 กฤษณะ เนียมมณี ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
10.74 1,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
17 กวีญา สินธารา ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
22.61 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
18 กันทิมา เหมรา ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
23.44 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
19 กำพล วาราชนนท์ ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
36.22 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
20 กิตติชัย โศจิพันธุ์ ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
28.30 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
21 กิตติพงษ์ มินทะนา ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
0.00 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
22 กิตติศักดิ์ ตรีรัตนานนท์ ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
16.81 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
23 กุสุมา โคจร ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
13.02 1,590.00 บาท ชำระเงินแล้ว
24 คัคนางค์ เจียรพร ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
10.60 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
25 จรัสลักษณ์ เพชรวัง ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
10.50 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
26 จิตต์โสภา เฉลียวศักดิ์ ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
10.43 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
27 จิตโสภา สีมาเมฆ ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
10.43 500.00 บาท รอการชำระเงิน
28 จิรวุฒิ อัครานุชาต ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
10.70 1,070.00 บาท ชำระเงินแล้ว
29 จีระ​ศักดิ์ มีแก้ว ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
38.53 1,570.00 บาท ชำระเงินแล้ว
30 ชนม์นิภา ว่องวีรวัฒนกุล ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
38.53 550.00 บาท รอการชำระเงิน
31 ชนิกานต์ สุขศรี ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
12.64 1,070.00 บาท ชำระเงินแล้ว
32 ชนิกานต์ สุขวุฒิพงศ์ ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
12.64 550.00 บาท รอการชำระเงิน
33 ชนิตร์นันทน์ ตาตะนันทน์ ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
31.50 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
34 ชมพูนิกข์ กาญจนพังคะ ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
11.42 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
35 ชัยวัฒน์ นบธีรานุภาพ ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
10.50 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
36 ชาญกิจ ยงปิยะกุล ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
10.51 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
37 ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
21.48 1,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
38 ชีวานันท์ ศิริสมบูรณ์ ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
11.20 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
39 ชุลีกร เศวตวงษ์ ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
0.00 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
40 ชูศักดิ์ วิทยาขจรศาสตร์ ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
15.94 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
41 โชคชัย นิลสุวรรณโฆษิต ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
15.20 1,570.00 บาท ชำระเงินแล้ว
42 โชติมา โอวะกุลวงศ์ ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
16.31 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
43 ฐกฤต เฉลยวาเรศ ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
16.31 550.00 บาท รอการชำระเงิน
44 ฐาปนี เพ็ชระ ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
10.75 1,070.00 บาท ชำระเงินแล้ว
45 ฐิตาพร มโนบุญราศี ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
25.23 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
46 ฐิติมา กอบกู้ไพบูลย์กิจ ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
13.00 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
47 ณัชชา พร้อมมูล ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
18.01 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
48 ณัฏฐนาถ ไตรภพ ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
14.11 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
49 ณัฐกาญจน์ ใจดี ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
16.63 1,000.00 บาท ชำระเงินแล้ว
50 ณัฐธิดา ศรีราชยา ปิดรับการส่ง
หลักฐาน
36.62 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
หน้าทั้งหมด :4 หน้า หน้าที่ : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ] หน้าถัดไป>>
 
 
   CU SCI RUN 2020
   จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมนิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์ ชมรมผู้ปกครองคณะวิทยาศาสตร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ 02-218-5000