สถานะการชำระเงินค่าลงทะเบียนงาน CU SCI RUN 2020
(สำหรับผู้สมัครแบบกลุ่มแสดงเฉพาะผู้ประสานงานเท่านั้น)


ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้ผู้สมัครในทุกกรณี
 จำนวนผู้สมัคร
   - VIP 94 คน   - ธรรมดา 1310 คน
   - รวม 1404 คน
ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล จำนวนเงิน การชำระเงิน
401 ธรรมสรณ์ ฉัตรชยานุสรณ์ 1,070.00 บาท ชำระเงินแล้ว
402 ธวัช ลิมปิวรรณ 2,000.00 บาท ชำระเงินแล้ว
403 ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
404 ธวัชชัย ลอองจันทร์ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
405 ธวัชชัย อำนวยโสภณ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
406 ธัญ คงสวัสดิ์เกียรติ 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
407 ธัญจิรา ริ้วทอง 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
408 ธัญญลักษณ์ ไชยสุพพัต 2,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
409 ธัญญารัตน์ นิที 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
410 ธันยมัย ประสงค์สุกาญจน์ 1,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
411 ธันวา กมลพัฒนานันท์ 3,000.00 บาท ชำระเงินแล้ว
412 ธันวา​ พรหมสุข 500.00 บาท รอการชำระเงิน
413 ธาดา เท้นประเสริฐ 2,110.00 บาท ชำระเงินแล้ว
414 ธิตินันท์ กาพย์เกิด 500.00 บาท รอการชำระเงิน
415 ธีรดา จงกลรัตนาภรณ์ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
416 ธีรพงศ์ ชนาธิปัตย์ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
417 ธีรพร สุวรรณเวช 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
418 ธีรพันธุ์ กลิ่นประทุม 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
419 ธีรมงคล หลักบุญ 1,000.00 บาท ชำระเงินแล้ว
420 ธีรยุทธ วิไลวัลย์ 2,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
421 ธีร์วริทธิ์ ดวงไชย 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
422 ธีรวิทย์ คณานิธินันท์ 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
423 ธีระ วิศวจันทรารมย์ 500.00 บาท สปอนเซอร์
424 ธีระ สงวนดีกุล 1,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
425 ธีราพร กมุทา 500.00 บาท รอการชำระเงิน
426 ธีวินท์ ทั่วประโคน 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
427 น.ส.นุชรัตน์ ลีลาวุฒิกุล 500.00 บาท สปอนเซอร์
428 น.อ.ทรงกลด แก้วนารี 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
429 นครินทร์ วงษ์โสรถ 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
430 นงนุช เหมืองสิน 1,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
431 นนทกร ปริสาโรจน์ 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
432 นพดล เพ็ชรคง 2,110.00 บาท ชำระเงินแล้ว
433 นพดล กิตนะ 2,000.00 บาท ชำระเงินแล้ว
434 นพรัตน์ พงศ์บุญคุ้มลาภ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
435 นภเขต จิรบวรพงศา 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
436 นภัสวรรณ น้อยพยัคฆ์ 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
437 นภา โชติทิฆัมพร 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
438 นรวิชญ์ แก้วพลอย 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
439 นราพันธ์ ยามาลี 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
440 นรินทร์ สีขาว 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
441 นริศรา แพงวงศ์ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
442 นริสา สมิตะมาน 500.00 บาท สปอนเซอร์
443 นรุตม์ชัย คันธรส 500.00 บาท รอการชำระเงิน
444 นเรศ กาญจนเทพ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
445 นเรศน์ แสงเทียน 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
446 นฤมล ชุ่มใจ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
447 นลินธรณ์ จึงประเสริฐชัย 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
448 นวลพรรณ จันทรศิริ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
449 นัฐนาถ คงเสถียร 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
450 นัฐพงศ์ แจ้งงามพริ้ง 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
หน้าทั้งหมด :20 หน้า หน้าที่ : <<หน้าก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] 9 [ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ] หน้าถัดไป>>
 
 
   CU SCI RUN 2020
   จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมนิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์ ชมรมผู้ปกครองคณะวิทยาศาสตร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ 02-218-5000