สถานะการชำระเงินค่าลงทะเบียนงาน CU SCI RUN 2020
(สำหรับผู้สมัครแบบกลุ่มแสดงเฉพาะผู้ประสานงานเท่านั้น)


ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้ผู้สมัครในทุกกรณี
 จำนวนผู้สมัคร
   - VIP 94 คน   - ธรรมดา 1310 คน
   - รวม 1404 คน
ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล จำนวนเงิน การชำระเงิน
351 ตะวัน จงทัน 550.00 บาท รอการชำระเงิน
352 ตันติกร เหล่าสุข 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
353 ตีรณา เมืองทอง 500.00 บาท สปอนเซอร์
354 ถิระ ฉวรรณกุล 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
355 เถลิงกิจ บัญชาสุทธิกุล 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
356 ทยากร นวลสกุล 500.00 บาท รอการชำระเงิน
357 ทรงเกียรติ อุดมพรวัฒนะ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
358 ทรงศักดิ์ มธุพยนต์ 500.00 บาท รอการชำระเงิน
359 ทรรศนีย์ พฤกษาสิทธิ์ 1,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
360 ทวีศักดิ์ บุญเกิด 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
361 ทวีศาสตร์ สุรวงศ์ธีรกุล 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
362 ทศพร ศิรินรกุล 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
363 ทศพร มากบุญ 550.00 บาท รอการชำระเงิน
364 ทศพล หาญชาญเวช 1,070.00 บาท รอการชำระเงิน
365 ทสิตา สุพัฒนรังสรรค์ 500.00 บาท รอการชำระเงิน
366 ทองเอก ประยูรพรหม 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
367 ทัศนันทน์ ตันติรัศมี 500.00 บาท รอการชำระเงิน
368 ทัศนัย แก้วใหญ่ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
369 ทิฆัมพร ยุทธนาปกรณ์ 1,000.00 บาท ชำระเงินแล้ว
370 ทินกฤต บุญศิริ 500.00 บาท รอการชำระเงิน
371 ทิพจิรา โคตรเวียง 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
372 ทิพยกมล เหมาะสม บาท สปอนเซอร์
373 ทิพย์สุดา เอ็นดู 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
374 ทิพย์สุดา ทรัพย์สงวน 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
375 ทิพรัตน์ เลิศวัฒนาเสรี 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
376 ทิพวรรณ เสงี่ยมมหาศาล 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
377 เทพญาณี หลอดคำ 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
378 เทิดศักดิ์ สีเขียว 500.00 บาท รอการชำระเงิน
379 ธนกร สิณีภาโกมล 1,590.00 บาท ชำระเงินแล้ว
380 ธนโชติ สรรพกิจ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
381 ธนดล กังวานสราญกุล 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
382 ธนพงษ์ อ่อนน้อม 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
383 ธนพร วิศวจันทรารมย์ 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
384 ธนพล มีโภคา 500.00 บาท รอการชำระเงิน
385 ธนภพ บำเพ็ญเกียรติกุล 1,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
386 ธนวรรณ สกุลพาณิชย์พันธ์ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
387 ธนวัฒน์ เบญจมังคลารักษ์ 1,000.00 บาท ชำระเงินแล้ว
388 ธนศักดิ์ เทพดำรงชัยคกุล 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
389 ธนัญชัย แย้มอาษา 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
390 ธนัท แก้วสุขศรี 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
391 ธนัท คงพระบาท 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
392 ธนา ลิ้มประเสริฐ 2,000.00 บาท ชำระเงินแล้ว
393 ธนาชัย​ สันติ​พนา​ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
394 ธนาธิป กอสวัสดิ์พัฒน์ 500.00 บาท รอการชำระเงิน
395 ธนาพัทธ์ อุปถัมภ์วิภานนท์ 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
396 ธนาภัทร ปาลกะ 1,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
397 ธนาศักดิ์ เปรมกุศลชัย 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
398 ธนิยา ชูศิลป์ 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
399 ธรรมนูญ หนูจักร 1,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
400 ธรรมนูญ ศรีมารดากุล 1,070.00 บาท ชำระเงินแล้ว
หน้าทั้งหมด :20 หน้า หน้าที่ : <<หน้าก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ] หน้าถัดไป>>
 
 
   CU SCI RUN 2020
   จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมนิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์ ชมรมผู้ปกครองคณะวิทยาศาสตร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ 02-218-5000