สถานะการชำระเงินค่าลงทะเบียนงาน CU SCI RUN 2020
(สำหรับผู้สมัครแบบกลุ่มแสดงเฉพาะผู้ประสานงานเท่านั้น)


ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้ผู้สมัครในทุกกรณี




 จำนวนผู้สมัคร
   - VIP 94 คน   - ธรรมดา 1310 คน
   - รวม 1404 คน
ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล จำนวนเงิน การชำระเงิน
251 ชนัตต์ รัตนสุมาวงศ์ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
252 ชนิตา ปาลิยะวุฒิ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
253 ชนิสรา เมธภัทรหิรัญ 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
254 ชมเพลิน วิรเศรณี 500.00 บาท รอการชำระเงิน
255 ชยกร รักวงษ์ไทย 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
256 ชวิน แสงศิรินาวิน 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
257 ชวินโรจน์ คงมณีพิทักษ์ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
258 ช่อทิพย์ ลิปิเวชกุลกิจ 1,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
259 ชัชฎา ทอดแสน 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
260 ชัญญนิษฐ์ สุวรรณกุลภัทร์ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
261 ชัญญาพัชญ์ โรจน์ณรงค์ 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
262 ชัยชนะ หะริณธนาวุฒิ 2,000.00 บาท ชำระเงินแล้ว
263 ชัยชาญ กรณีพินิจ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
264 ชัยนาม เปรมปรีชากุล 1,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
265 ชัยยุทธ ชัชลิตวพงษ์ 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
266 ชัยรัตน์ วิวัฒน์วรพันธ์ 1,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
267 ชัยวัชน์ ทับเที่ยง 1,070.00 บาท ชำระเงินแล้ว
268 ชัยศิลป์ สีลาเหลี่ยม 1,570.00 บาท ชำระเงินแล้ว
269 ชาญชัย พึ่งชาญชัยกุล 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
270 ชาญณรงค์ ธีระโรจนารัตน์ 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
271 ชาญวิทย์ ชวะนะญาณ 1,070.00 บาท ชำระเงินแล้ว
272 ชาติชาย โชติอภิสิทธิ์กุล 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
273 ชานน ตันติ​วัฒนา​ไพบูลย์​ 500.00 บาท รอการชำระเงิน
274 ชานนทร์ โควสุภัทร 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
275 ชายรวี ตรีเทพจุลยากูล 500.00 บาท รอการชำระเงิน
276 ชาลีดา บรมพิชัยชาติกุล 1,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
277 ชิน รติธรรมกุล 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
278 ชิราวุฒิ เพชรเย็น 1,500.00 บาท รอการชำระเงิน
279 ชุติกาญจน์ ดรจันทร์ใต้ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
280 ชุตินันท์ ลิมปกาญจน์เวช 2,000.00 บาท ชำระเงินแล้ว
281 ชุติพนธ์ พลเดช 1,070.00 บาท ชำระเงินแล้ว
282 ชุติมา เล้าทวีรุ่งสวัสดิ์ 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
283 ชุติมา จันกิมฮะ 500.00 บาท สปอนเซอร์
284 ชุลี ยมภักดี 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
285 ชูศรี เสืองามเอี่ยม 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
286 ชูศักดิ์ ไชยรินทร์ 10,000.00 บาท สปอนเซอร์
287 เชาวฤทธิ์ จันทราศรีไศล 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
288 โชติรส เหลืองเมตตากุล 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
289 ซาแมนต้า อนัญญา จง 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
290 ซารา อะหมะดี พีรซะหีด 500.00 บาท รอการชำระเงิน
291 ญดา วิสุทธิกุลพันธ์ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
292 ญาตาวีณ์ จง 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
293 ฐสรรพร แสงสุขเอี่ยม 1,000.00 บาท รอการชำระเงิน
294 ฐานนันท์ ประทุมมินทร์ 550.00 บาท รอการชำระเงิน
295 ฐาปกรณ์ แพนเกาะ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
296 ฐิตรัตน์ พินัยนิติศาสตร์ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
297 ฐิตาภรณ์ รัดริน 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
298 ฐิติฎา นาอุดม 550.00 บาท รอการชำระเงิน
299 ฐิติทิพย์ ทิพยมนตรี 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
300 ฐิติพงษ์ มีนะโยธิน 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
หน้าทั้งหมด :20 หน้า หน้าที่ : <<หน้าก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ] หน้าถัดไป>>
 
 
   CU SCI RUN 2020
   จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมนิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์ ชมรมผู้ปกครองคณะวิทยาศาสตร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ 02-218-5000