สถานะการชำระเงินค่าลงทะเบียนงาน CU SCI RUN 2020
(สำหรับผู้สมัครแบบกลุ่มแสดงเฉพาะผู้ประสานงานเท่านั้น)


ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้ผู้สมัครในทุกกรณี
 จำนวนผู้สมัคร
   - VIP 94 คน   - ธรรมดา 1310 คน
   - รวม 1404 คน
ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล จำนวนเงิน การชำระเงิน
101 Suthibal Phosri 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
102 Suwannee Sirawuttinanon 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
103 Taewa Deejaingarm 1,070.00 บาท ชำระเงินแล้ว
104 takeshi kashima 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
105 TANUKORN RUMAKOM 550.00 บาท รอการชำระเงิน
106 Tartat Mokkhamakkul 1,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
107 TASSANAI ONGKABIN 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
108 Teeradech Singsomdee 550.00 บาท รอการชำระเงิน
109 Thanakorn Natwong 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
110 Thanakorn Paphatassee 550.00 บาท รอการชำระเงิน
111 Thanakrit Uthaichan 500.00 บาท รอการชำระเงิน
112 THANAPON PAKEESUK 1,000.00 บาท รอการชำระเงิน
113 Thanapon Puangniyom 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
114 Thanyanut Wuttithonvitit 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
115 Thappasarn Jaikaew 1,570.00 บาท ชำระเงินแล้ว
116 Thawat Damsa-ard 10,000.00 บาท สปอนเซอร์
117 Tomorn Thongnumwon 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
118 Warunee Wattanatanom 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
119 Wilawan Khamhom 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
120 Worawit Sornchai 500.00 บาท รอการชำระเงิน
121 Wuheng Thanakrit 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
122 YAN ZHANG 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
123 Yaowaluk Khamsai 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
124 Yaowapa Hoisungwarn 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
125 Yuta Kurihara 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
126 Zi Qian Tan 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
127 กชพร พันธ์สวัสดิ์ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
128 กชพรรณ จีนาพงษา 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
129 กนกกาญจน์ เวชชกรรม 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
130 กนกพร ศรีญาณลักษณ์ 1,070.00 บาท ชำระเงินแล้ว
131 กนกภรณ์ พยาฆรินทรังกูร 1,000.00 บาท ชำระเงินแล้ว
132 กนกวรรณ กาญจนเลขา 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
133 กนกวรรณ เสรีภาพ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
134 กมลรัตน์ สัมมาตริ 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
135 กมลวรรณ อ้อยแขม 500.00 บาท รอการชำระเงิน
136 กมลวรรณ สมบัติบุญ 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
137 กมลวรา ศิริศุฆสกุลชัย 550.00 บาท รอการชำระเงิน
138 กรกันยา ประทุมยศ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
139 กรเกียรติ ชุณหกสิการ 1,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
140 กรเทพ ประเสริฐศิริพันธ์ 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
141 กรรกฎ พันธุ์ทรัพย์สกุล 2,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
142 กรรณิกา วงศ์สารเสริฐ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
143 กรรณิการ์ กลิ่นกลัด 1,070.00 บาท ชำระเงินแล้ว
144 กรุณา ศรีชมเชย 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
145 กฤตชญา รุยปริง 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
146 กฤตธี เปี่ยมสง่า 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
147 กฤตพล หาญแกล้วกล้า 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
148 กฤติมา สันติวัฒนา 500.00 บาท สปอนเซอร์
149 กฤติยา หาญแกล้วกล้า 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
150 กฤษฏา หาญผจญลาภ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
หน้าทั้งหมด :20 หน้า หน้าที่ : <<หน้าก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ] หน้าถัดไป>>
 
 
   CU SCI RUN 2020
   จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมนิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์ ชมรมผู้ปกครองคณะวิทยาศาสตร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ 02-218-5000