สถานะการชำระเงินค่าลงทะเบียนงาน CU SCI RUN 2020
(สำหรับผู้สมัครแบบกลุ่มแสดงเฉพาะผู้ประสานงานเท่านั้น)


ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้ผู้สมัครในทุกกรณี
 จำนวนผู้สมัคร
   - VIP 94 คน   - ธรรมดา 1310 คน
   - รวม 1404 คน
ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล จำนวนเงิน การชำระเงิน
851 สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
852 สิตา บุนนาค 1,000.00 บาท สปอนเซอร์
853 สิตางศุ์วิสาข์ สวลีนุกูล 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
854 สิทธิกร คำทอง 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
855 สิทธิพร ภัทรดิลกรัตน์ 1,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
856 สิทธิศักดิ์ ประสานพันธ์ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
857 สินสมุทร อ่ำประเสริฐ 12,000.00 บาท ชำระเงินแล้ว
858 สินีนาฏ อรรถโชติศักดา 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
859 สินีพรรณ ธนวัฒน์พูนทวี 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
860 สิรวิชญ์ ติดมา 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
861 สิริณัฏฐ์ กังสวัสดิ์ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
862 สิรินุช ปฏิภาภรณ์ 550.00 บาท รอการชำระเงิน
863 สิริพงศ์ ลิ้มพัธยาเนตร์ 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
864 สิริเพ็ชร คูสุวรรณ 1,070.00 บาท รอการชำระเงิน
865 สิรีรัตน์ จารุจินดา 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
866 สิวพร ศิริลักษณ์ศรัทธา 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
867 สุกฤษฏ์ วรานุกูลศักดิ์ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
868 สุกัญญา ถิรวรรณรัตน์ 5,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
869 สุกัญญา ชุ่มชื่น 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
870 สุกุณฑีร์ จรูญโรจน์ 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
871 สุขประเสริฐ สมบัติธนสุข 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
872 สุขุม ภุมรินทร์วรากุล 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
873 สุคนธ์วรัตน์ นัทธี 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
874 สุจารี บุรีกุล 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
875 สุจิตรา พุ่งกุมาร 500.00 บาท สปอนเซอร์
876 สุจีปภา ชูทองรัตน์ 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
877 สุชนา ชวนิชย์ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
878 สุชาดา มิลเลอร์ 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
879 สุดา เกิดโต 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
880 สุทธิเกียรติ พืชมงคล 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
881 สุทัศน์พันธุ์ วินทุพราหมณกุล 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
882 สุเทพ เกตุทิม 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
883 สุธารี เกียรติมั่น 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
884 สุธาวัลย์ กมลมาลย์ 1,000.00 บาท ชำระเงินแล้ว
885 สุธาสิทธิ์ นาคคงคำ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
886 สุนัดดา โยมญาติ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
887 สุนีย์ บัวเพชร 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
888 สุนีย์ ภิรมย์ประเมศ 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
889 สุนีรัตน์ ฟูกุดะ 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
890 สุเนตรา หวังรัตนกุล 500.00 บาท รอการชำระเงิน
891 สุพจน์ ลิมปิโรจนฤทธิ์ 1,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
892 สุพรรษา พลายเปี่ยม 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
893 สุพันสา ภูไสยา 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
894 สุพิศรา เตชะเปรมปรีชา 1,070.00 บาท ชำระเงินแล้ว
895 สุภร อนันตโชติ 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
896 สุภัทร พฤกษานานนท์ 2,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
897 สุภัทรา กิติคุณ 500.00 บาท รอการชำระเงิน
898 สุภัทราภรณ์ พนิกรณ์ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
899 สุภา หารหนองบัว 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
900 สุภากร อธิคมนันทะ 1,070.00 บาท ชำระเงินแล้ว
หน้าทั้งหมด :20 หน้า หน้าที่ : <<หน้าก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ] 18 [ 19 ][ 20 ] หน้าถัดไป>>
 
 
   CU SCI RUN 2020
   จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมนิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์ ชมรมผู้ปกครองคณะวิทยาศาสตร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ 02-218-5000