สถานะการชำระเงินค่าลงทะเบียนงาน CU SCI RUN 2020
(สำหรับผู้สมัครแบบกลุ่มแสดงเฉพาะผู้ประสานงานเท่านั้น)


ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้ผู้สมัครในทุกกรณี
 จำนวนผู้สมัคร
   - VIP 94 คน   - ธรรมดา 1310 คน
   - รวม 1404 คน
ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล จำนวนเงิน การชำระเงิน
801 ศุภกร เจียรรุ่งสิน 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
802 ศุภกร อุตมาวิบูลย์ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
803 ศุภกฤต วัฒนจารีกูล 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
804 ศุภจิตรา ชัชวาลย์ 3,000.00 บาท ชำระเงินแล้ว
805 ศุภโชค โชติสถิตกุล 500.00 บาท รอการชำระเงิน
806 ศุภรัตน์ คัมภีรัญย์ 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
807 ศุภลักษณ์ เติมวรธรรม 550.00 บาท รอการชำระเงิน
808 ศุภวิชญ์ เกียรติธีรรัตน์ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
809 ศุภวิชญ์ จันทร์ศิริตระกูล 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
810 ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
811 ศุภสิริ วงค์​ลี้​ 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
812 เศรษฐวัฒน์​ ตกูลภักดีชุมพล 1,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
813 โศภิตา กาหลง 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
814 สกลรัชต์ สาโรชสุนทรกุล 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
815 สกุล ศรีญาณลักษณ์ 1,070.00 บาท ชำระเงินแล้ว
816 สกุลกิจ ชินกระจ่างกิจ 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
817 สกุลธรรม เสนาะพิมพ์ 1,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
818 สนทนาวุฒิ รัชตระกูล 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
819 สนธยา ชัยอาวุธ 1,000.00 บาท ชำระเงินแล้ว
820 สนธยา ศรีเมฆ 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
821 สมเกียรติ เทพพันธ์กุลงาม 1,570.00 บาท ชำระเงินแล้ว
822 สมคิด ชุมนุมพร 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
823 สมชัย วิวัฒน์วรกุลชัย 1,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
824 สมชาย ชัยรังษีเลิศ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
825 สมบูรณ์ รุ่งศักดิ์สกุล 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
826 สมพร นาคยศ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
827 สมภพ ศิริวิชยกุล 1,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
828 สมมาตร์ เนียมนิล 1,070.00 บาท ชำระเงินแล้ว
829 สมรรัตน์ วัฒนธรรม 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
830 สมฤทัย อำพันทอง 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
831 สมลักษณ์ ลีลากิจไพศาล 2,110.00 บาท ชำระเงินแล้ว
832 สมเลิศ พิภพธเนศ 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
833 สมศิริ พันธุวัชรพล 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
834 สมสมร ชุ่มพิมาย 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
835 สมสมัย แข่งขัน 1,070.00 บาท ชำระเงินแล้ว
836 สมสลวย สุวรรณประสพ 1,590.00 บาท ชำระเงินแล้ว
837 สมสินี พิมพ์ขาวขำ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
838 สมหมาย ชลอกุล 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
839 สรวิชญ์ วงษ์ถนอม 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
840 สรวิชญ์ พรหมนวล 500.00 บาท รอการชำระเงิน
841 สราวดี เปรมศิริ 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
842 สรินทิพย์ วิไลลักษณ์ 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
843 สวินทร์ พงษ์เก่า 1,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
844 สัมฤทธิ์ เหล็กเพ็ชร 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
845 สาธิต อดุลประวิตรชัย 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
846 สายรุ้ง เลิศบัณฑรกุล 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
847 สายวรุฬ ชัยวานิชศิริ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
848 สาริศ ถนอมชาติ 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
849 สาโรจน์ สุผารี 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
850 สาวิตรี เสือยอด 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
หน้าทั้งหมด :20 หน้า หน้าที่ : <<หน้าก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] 17 [ 18 ][ 19 ][ 20 ] หน้าถัดไป>>
 
 
   CU SCI RUN 2020
   จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมนิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์ ชมรมผู้ปกครองคณะวิทยาศาสตร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ 02-218-5000