สถานะการชำระเงินค่าลงทะเบียนงาน CU SCI RUN 2020
(สำหรับผู้สมัครแบบกลุ่มแสดงเฉพาะผู้ประสานงานเท่านั้น)


ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้ผู้สมัครในทุกกรณี
 จำนวนผู้สมัคร
   - VIP 94 คน   - ธรรมดา 1310 คน
   - รวม 1404 คน
ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล จำนวนเงิน การชำระเงิน
751 วี วงษ์เทียนกุล 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
752 วีรภัทร อุดมวงศ์ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
753 วีรวัฒน์ รังกุพันธุ์ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
754 วีรศักดิ์ ใบนะหมาน 5,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
755 วีรศักดิ์ พิภูษณะนาคทนต์ 2,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
756 วีระพงษ์ แสนมนตรี 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
757 วีระศักดิ์ ลิขิตเรืองศิลป์ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
758 วีระศักดิ์ ศรีสุข 1,070.00 บาท ชำระเงินแล้ว
759 วุฒิชัย พาราสุข 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
760 วุฒิชัย คู่สมบูรณ์สุข 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
761 วุฒิโชติ อนุสนธิ์พรเพิ่ม 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
762 วุฒิพันธ์ หวังธีระนนท์ 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
763 แววดาว ใจบุญ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
764 ศ.กิตติคุณศักดา ศิริพันธุ์ 1,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
765 ศตายุ เพี้ยนภักตร์ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
766 ศมน อิศรางกูร ณ อยุธยา 1,590.00 บาท ชำระเงินแล้ว
767 ศยามล สมทรัพย์ 1,070.00 บาท ชำระเงินแล้ว
768 ศรณรงค์ ทะศร 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
769 ศรัณย์พร ศรีใจอินทร์ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
770 ศรัณย์ ทองวานิช 1,570.00 บาท ชำระเงินแล้ว
771 ศราวุธ สาลีผลิน 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
772 ศรีสุดา รากะรินทร์ 2,000.00 บาท ชำระเงินแล้ว
773 ศรีสุดา เก่งปฐมพร 1,070.00 บาท ชำระเงินแล้ว
774 ศละ คะชิมา 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
775 ศลิษา ทุมสุด 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
776 ศศธร สงวนดีกุล 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
777 ศศิธร เขตสินชัย 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
778 ศศิธร แสงศร 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
779 ศักดิ์นิพนธ์ มาลาอุตม์ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
780 ศักดิ์รพี คนซื่อ 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
781 ศันสนีย์ ธีรวิทัต 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
782 ศิรประภา เปรมเจริญ 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
783 ศิรวดี ภูริวรานนท์ 500.00 บาท รอการชำระเงิน
784 ศิราณี ฮุนทรวัฒนกิจ 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
785 ศิริพร ธรรมวัน 1,070.00 บาท ชำระเงินแล้ว
786 ศิริพร ไสชัยยา 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
787 ศิริพร ด้วงนาค 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
788 ศิริพร จงผาติวุฒิ 1,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
789 ศิริพร จิรศิริมงคล 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
790 ศิริเพชร แก้ววาตะ 4,000.00 บาท ชำระเงินแล้ว
791 ศิริรักษ์ กมลวิบูรณ์ 1,000.00 บาท ชำระเงินแล้ว
792 ศิริลักษณ์ เกตุฉาย 1,570.00 บาท ชำระเงินแล้ว
793 ศิริลักษณ์ เหมือนประสงค์ 500.00 บาท รอการชำระเงิน
794 ศิริลักษณ์ ธีระดากร 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
795 ศิริวรรณ เปี่ยมสง่า 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
796 ศิฤทธิ์ โรจน์สุธีวัฒน์ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
797 ศิวกร เสถียรนุกูล 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
798 ศิวัตรา ชูเดช 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
799 ศิวิมล ตั้งเกียรติไพศาล 8,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
800 ศุภกร สีทา 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
หน้าทั้งหมด :20 หน้า หน้าที่ : <<หน้าก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] 16 [ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ] หน้าถัดไป>>
 
 
   CU SCI RUN 2020
   จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมนิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์ ชมรมผู้ปกครองคณะวิทยาศาสตร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ 02-218-5000