สถานะการชำระเงินค่าลงทะเบียนงาน CU SCI RUN 2020
(สำหรับผู้สมัครแบบกลุ่มแสดงเฉพาะผู้ประสานงานเท่านั้น)


ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้ผู้สมัครในทุกกรณี
 จำนวนผู้สมัคร
   - VIP 94 คน   - ธรรมดา 1310 คน
   - รวม 1404 คน
ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล จำนวนเงิน การชำระเงิน
601 พิชัย มั่งมา 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
602 พิชาพัทธ์ ฐิตินันทโรจน์ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
603 พิทยา แววสุวรรณ 1,590.00 บาท ชำระเงินแล้ว
604 พิทักษ์ เหล่ารัตนกุล 2,000.00 บาท ชำระเงินแล้ว
605 พิมพ์ชนก พันธุ์แก้ว 3,000.00 บาท ชำระเงินแล้ว
606 พิมพ์พัทธ นพรัตนาวงศ์ 2,000.00 บาท ชำระเงินแล้ว
607 พิมพันธุ์ สายเพชร 1,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
608 พิศาล อือวิบูลย์ 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
609 พิษณุพงศ์ กาญจนพยนต์ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
610 พิสัณห์ อึ้งถาวร 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
611 พิสันธนีย์ ศรีดุรงฤทธิ์ 1,000.00 บาท ชำระเงินแล้ว
612 พิสูจน์ นินทะ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
613 พีรณัฐ พัฒนิบูลย์ 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
614 พีรวิชญ์ พลอยประดับ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
615 พุฒิพัฒน์ ศิรินนทสิทธิ์ 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
616 พุทธรักษ์ ฤทธิพงศ์ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
617 พุทธรักษา วรานุศุภากุล 2,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
618 พุธิ ปลื้มเงิน 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
619 เพ็ญใจ สมพงษ์ชัยกุล 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
620 เพ็ญพรรณ ยังคง 1,000.00 บาท ชำระเงินแล้ว
621 ไพฑูรย์ รัชตะสาคร 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
622 ไพบูลย์ กิจกุลอนันตเอก 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
623 ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์ 1,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
624 ไพศาล วงศ์ไพศาลเจริญ 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
625 ภควรรณ ปักษี 1,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
626 ภพกร อายุเจริญ 500.00 บาท รอการชำระเงิน
627 ภรณ์ดรัลรัตน์ สุชามาลาวงษ์ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
628 ภราดร ปาลกะวงษ์ ณ อยุธยา 1,590.00 บาท ชำระเงินแล้ว
629 ภวัต วัฒนจารีกูล 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
630 ภัคดิษย์ กะรัต 1,000.00 บาท รอการชำระเงิน
631 ภัคธริตรา จันทร์โคตร 550.00 บาท รอการชำระเงิน
632 ภัณฑิรา กมลวิทย์ 1,070.00 บาท ชำระเงินแล้ว
633 ภัทรพงษ์ วรรณประไพ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
634 ภาคภูมิ บุญศรี 4,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
635 ภาณุพงศ์ แก้วระวัง 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
636 ภานุพงศ์ บุญเลิศ 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
637 ภารัตน์ รัตตากร 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
638 ภูมินทร์ ปรีชาธนวิชญ์ 1,000.00 บาท ชำระเงินแล้ว
639 ภูมินทร์ แก้วมณี 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
640 ภูริณัฐ หล่อวงศ์กมล 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
641 ภูรินท์ ทองพันชั่ง 500.00 บาท รอการชำระเงิน
642 มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
643 มงคล อารีย์ 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
644 มณฑล นุ่นปล้อง 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
645 มณพิไลย นรสิงห์ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
646 มธุกร สรรวานิช 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
647 มนต์ธิชา คำเมือง 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
648 มนูญ พิชิ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
649 มยุรา แดงประสิทธิพร 550.00 บาท รอการชำระเงิน
650 มหัทธน พฤทธิ์ขจรชัย 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
หน้าทั้งหมด :20 หน้า หน้าที่ : <<หน้าก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] 13 [ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ] หน้าถัดไป>>
 
 
   CU SCI RUN 2020
   จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมนิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์ ชมรมผู้ปกครองคณะวิทยาศาสตร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ 02-218-5000