สถานะการชำระเงินค่าลงทะเบียนงาน CU SCI RUN 2020
(สำหรับผู้สมัครแบบกลุ่มแสดงเฉพาะผู้ประสานงานเท่านั้น)


ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้ผู้สมัครในทุกกรณี
 จำนวนผู้สมัคร
   - VIP 94 คน   - ธรรมดา 1310 คน
   - รวม 1404 คน
ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล จำนวนเงิน การชำระเงิน
501 ปพนธนัย สังข์ศิลปสกุล 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
502 ปภัส เกื้อศิริกุล 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
503 ปภาดา ยิ่งสุขผล 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
504 ปภาวี ทรัพย์อุไรรัตน์ 500.00 บาท รอการชำระเงิน
505 ประกายเนตร กิ่งแก้ว 1,070.00 บาท รอการชำระเงิน
506 ประคอง ตังประพฤทธิ์กุล 1,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
507 ประจักษ์ โสภณดิเรกรัตน์ 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
508 ประพันธ์ ฉลภิญโญ 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
509 ประพันธ์ คูชลธารา 2,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
510 ประภาพร พลอยยอด 1,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
511 ประวิทย์ สันติวัฒนา 500.00 บาท สปอนเซอร์
512 ปราการ หวังรัตนกุล 500.00 บาท รอการชำระเงิน
513 ปราการ พานทอง 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
514 ปรางค์แก้ว เจริญมหาดไทย 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
515 ปรางค์เนตร เฟื่องฟุ้ง 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
516 ปราณี ตันติวุฒิพงศ์ 12,500.00 บาท สปอนเซอร์
517 ปราณี จันทร์ลา 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
518 ปราโมช รังสรรค์วิจิตร 2,000.00 บาท ชำระเงินแล้ว
519 ปราโมทย์ ทองนาค 550.00 บาท รอการชำระเงิน
520 ปราศรัย จิตตสนธิ 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
521 ปริญญนุช กลิ่นรัตน์ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
522 ปริญญา เพ็งพันธุ์ 1,570.00 บาท ชำระเงินแล้ว
523 ปรีดา วัชรเธียรสกุล 1,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
524 ปรียาภรณ์ มัชฌิกะ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
525 ปลื้มมนัส นภาลัย 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
526 ปวัศนัย สมุทรประเสริฐ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
527 ปวีณา ไชยะโม 550.00 บาท รอการชำระเงิน
528 ปวีณา ตปนียวรวงศ์ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
529 ปวีณา คงอูไร 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
530 ปองจิตร ใจบุญ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
531 ป้องพล ส่งเสริม 1,000.00 บาท ชำระเงินแล้ว
532 ปาณิศรา คงถาวร 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
533 ปาณิสรา นวสมัครการ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
534 ปาริชาติ ชื่นชม 1,590.00 บาท ชำระเงินแล้ว
535 ปิติพร พรกุลวัฒน์ 1,570.00 บาท ชำระเงินแล้ว
536 ปิยณัฏฐ์ กังสวัสดิ์ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
537 ปิยตา วงศ์สารเสริฐ 1,500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
538 ปิยธิดา รัตนชินกร 1,570.00 บาท ชำระเงินแล้ว
539 ปิยธิดา ตุลยลักษณ์ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
540 ปิยนุช วรัญญูวงศ์ 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
541 ปิยะนุช เหรียญรุ่งเรือง 550.00 บาท รอการชำระเงิน
542 ปิยะวรรณ สมผล 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
543 ปิยะวิทย์ จินดาวัฒน์ 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
544 ปุณฑริกา คงเรือง 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
545 ปุณรภา คุุุณเจตเจริญสุข 550.00 บาท ชำระเงินแล้ว
546 ไปรยา ทองเหลือง 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
547 พ.ต.ท.เลิศวุฒิ กุหลาบแก้ว 500.00 บาท รอการชำระเงิน
548 พงศกร จิระชาญชัยศิริ 1,000.00 บาท ชำระเงินแล้ว
549 พงศธร วสิกรัตน์ 500.00 บาท ชำระเงินแล้ว
550 พงษ์ศักดิ์ นันตวรรณกุล 1,570.00 บาท รอการชำระเงิน
หน้าทั้งหมด :20 หน้า หน้าที่ : <<หน้าก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] 11 [ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ] หน้าถัดไป>>
 
 
   CU SCI RUN 2020
   จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมนิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์ ชมรมผู้ปกครองคณะวิทยาศาสตร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ 02-218-5000